MAKLI ry

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset toivottavat teidät tervetulleeksi sivuillemme.

MAKLI ry on ylpeä maanmittareiden ammattikunnan järjestö, joka yhdistää alan toimijat niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Lue lisää MAKLI ry:n historiasta täältä.

AJANKOHTAISTA

Verkkosivujen ulkoasu on uudistunut. Samalla muutamme tiedottamisen käytäntöjä. Aiemmin teimme kolme kertaa vuodessa erillisen tiedotteen. Nyt tiedotamme jatkuvasti, aina tarpeen mukaan, ajankohtaisista asioista tällä verkkosivulla. Nyt ajankohtaista ovat MAKLI:n ja sen jäsenyhdistysten vuosikokoukset, joiden aineiston löydät tästä osiosta.

Selvitys MAKLI ry ja MIL ry mahdollisesta yhdistämisestä

Maankäyttölehti 4/2019

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN LIITTOKOKOUKSEEN

Maanmittauspäivät 2020

JÄSENYYS

Liittymislomake Makli ry:n jäseneksi

MAKLI ry:n jäsenyys perustuu henkilöjäsenyyteen.

Makli ry:n jäsenyyden kautta tuet maanmittarien yhteisöä ja oman ammattikuntasi näkyvyyttä. MAKLI ry:n jäsenetuihin kuuluu mm. Maankäyttölehti (4 numeroa vuodessa), edullisempi osallistuminen vuotuisille maanmittauspäiville sekä verkostoituminen alan ihmisten kanssa.

Jäsenmaksu vuodelta 2019 on:

Kerralla maksettuna 48€ / vuosi

Kahdessa osassa 55€ / vuosi

Jäseneksi ilmoittautuneelle lähetämme jäsenmaksun sähköpostilla tai postitse.

Liittymislomake Makli ry:n opiskelijajäseneksi

Opiskeletko maanmittaustekniikkaa ammattikorkeakoulussa? Tarjoamme sinulle mahdollisuuden liittyä maanmittariyhteisöön kauttamme. MAKLI:n jäsenenä olet tukemassa Maanmittareille tärkeitä ”peruskiviä” kuten Maankäyttölehteä sekä Maanmittauspäiviä. Lisäksi olemme vahvasti mukana kansainvälisessä toiminnassa!

Opiskelijan vuosimaksu on 20€/opiskeluaika.
Opiskelija jäsenyys päättyy opintojen päättymiseen tai 4 vuoden kuluttua opiskelija jäseneksi liittymisestä.

Jäsenenä saat:

– Maankäyttölehden 4 numeroa vuodessa kotiin kannettuna

– Toimistopalvelut

– Yhteyden työelämässä oleviin kollegoihin

– Liiton kanavan opetuksen kehittämiseen

LIITY JÄSENEKSI

Liity Jäseneksi

Täytä alla olevat kentät ja  liity jäseneksi!

TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

– jatkuvan kouluttautumisen strategia

– koulutusrakenteen ja opetuksen sisällön kehittäminen

– kansainväliseen tutkintoluokitukseen vaikuttaminen

– jäsenistön aseman vahvistaminen ja oikeuksien laajentaminen

– järjestöorganisaatiorakenteen kehittäminen

– jatkuvasti toimivat kanavat päätöksentekijöihin

– sidosryhmien yhteistyön vahvistaminen

– ammattikunnan markkinointi

– alan lainsäädännön seuranta ja kehittäminen

– asema alan merkittävänä järjestönä

– jäsenten tarpeet

– työelämän tarpeet

– uudet työpaikat ja reviirit

– jäsenten työllisyyden parantaminen

LINKKEJÄ

http://www.fig.net/

https://surveyorsday.com/

www.milry.fi/

http://www.clge.eu/

http://maankaytto.fi/

MAKLI RY:N PAIKALLISYHDISTYKSET

Hämeen maanmittausteknikot ry,

Siht. Pirkko Saarinen, pt. 03-374 4505, e-mail pirkko.saarinen (at) lempaala.fi

Keski-Suomen Makli ry.

Pj. Kari Rantalainen, Lehtorannantie 11 A 16, 40520 Jyväskylä, pt. 020 631 6921, 

e-mail kari.rantalainen (at) maanmittauslaitos.fi

Sihteeri Jarmo Saukko, Uittoite 5, 40800 Vaajakoski, puh. 040-7455086

Kuopion seudun maanmittausteknikot ry.

Kymen Makli ry.

Pj. Jarmo Kangas

Lapin maanmittaustekniset ry.

Pj. Taisto Kanerva, Aihkitie 10, 96190 Rovaniemi, pk. 040-5102616 tai 040-7074799 e-mail taisto.kanerva (at) pp.inet.fi

Etelä-Savon Makli ry.

Pj. Jari Ahonen, Kalliokatu 13, 50100 Mikkeli

pt. 0447942527, e-mail jari.ahonen(at)mikkeli.fi

Oulun läänin maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset ry.

Pj. Petri Joro, Jäkälätie 4, 90650 Oulu, pt. 08-314 2046

e-mail petri.joro (at) ouka.fi

Pohjois-Karjalan Makli ry.

Päijät-Hämeen Makli ry.

Pj.Sami Kajander, pt. 03-814 3108, e-mail sami.kajander (at) lahti.fi

Turun- ja Porin läänin Makli ry.

Pj. Kari Ruohonen, Idankuja 4, 27500 Kauttua

puh. 044-276 6077, e-mail kari.t.ruohonen (at) gmail.com

Siht. Riitta Saarni, Poppelikuja 16, 21110 Naantali, e-mail riitta.saarni (at) maanmittauslaitos.fi 

Vuosikokouskutsu 2020

Uudenmaan Makli 

Pohjanmaan maanmittarit

Pj. Jorma Ala-Hiiro, Leimikkotie 3, 60200 Seinäjoki pt. 06-416 2253,

040-729 2840, e-mail jorma.ala-hiiro (at) seinajoki.fi

Siht. Leena Vartio-Laitinen pt. 06-416 2250, 040-774 8384 e-mail leena.vartio-laitinen@seinajoki.fi

  

Onko yhteystiedoissa päivittämisen tarvetta ? Laita postia MAKLIn toimistolle, niin päivitetään yhteystiedot.

HISTORIA

MAKLI:n historia

Syksyllä 1957 alkoi Helsingin teknillisessä koulussa maanmittausalan teknikkokoulutus. Varsin pian uuden opintosuunnan opiskelijat huolestuivat tulevaisuudestaan. Toiminta maanmittausalalla on lainsäädännöllä hyvin tarkoin säänneltyä. Opiskelijoiden monet yhteydenotot tuleviin työnantajatahoihin näyttivät viittaavan siihen, että työnantajat eivät olleet millään tavoin valmistautuneet tai edes valmistautumassa siihen, että alalle syntyy uusi ammattikunta.

Keväällä 1959 perustettiin Maanmittausteknikot r.y. Tuossa vaiheessa Helsingin teknillisessä koulussa maanmittaustekniikan opintosuunnalla oli opiskelemassa jo kaksi luokkaa ja uuteen yhdistykseen tuli viisikymmentä jäsentä. Uuden yhdistyksen toiminta ei ollut helppoa. Tärkein työnantaja oli maanmittaushallitus. Miltei samaan aikaan, kun ensimmäiset maanmittausteknikot valmistuivat, käynnistyi myös maanmittauslaitoksen uuden organisaation valmistelu, joka kesti kymmenen vuotta. Tänä aikana miltei kaikki ehdotukset maanmittausteknikoiden aseman järjestämiseksi kilpistyivät siihen, että uuden organisaation ollessa valmisteilla ei vanhassa organisaatiossa tehdä enää mitään uudistuksia.

Niinpä maanmittauslaitoksen uuden organisaation käynnistyminen vuonna 1972 oli maanmittausteknikkokunnalle hyvin tärkeä virstanpylväs.

Vuoden 1959 viidestäkymmenestä jäsenestä oli yhdistyksen jäsenmäärä 1970-luvulle tultaessa kymmenkertaistunut. Jäsenkunta jakaantui kolmelle toimialalle, ja vaikka valtion sektori olikin edelleen työnantajana suurin, oli kuntasektorin osuus nopeasti kasvamassa. Myös yksityisellä sektorilla työskenteli teknikoita merkittävä määrä. Vuonna 1971 päätettiin yhdistyksen organisaatiota muuttaa siten, että perustettiin niin sanotut toimialayhdistykset, joille siirrettiin varsinainen työmarkkinatoiminta. Perustetut kolme toimialayhdistystä muodostivat liiton, jolle jäi ammatillis-aatteellinen toiminta.

Henkilöjäsenet kuuluvat siis toimialayhdistyksiin, jotka puolestaan ovat liiton jäsenyhdistyksiä. Liiton nimeksi tuli Maanmittausteknikoiden Liitto MTL r.y. Sen muodosti kolme toimialayhdistystä, KMT, VMT ja YMT (kunnat, valtio ja yksityinen toimiala).

Paikallista yhteistoimintaa varten perustettiin maakunnalliset paikallisyhdistykset. Periaatteessa paikallisyhdistysten toimialue käsittää koko maan, mutta käytännössä toiminta osassa paikallisyhdistyksiä on vuosikymmenien mittaan hiipunut.

Jo 1980-luvulla suuri osa teknikoista toimi tosiasiallisesti insinöörin tehtävissä, kun opistoinsinöörejä ei ollut. Alan koulutus muuttui, kun v. 1992 alkoi maanmittausalan ammattikorkeakouluinsinöörikoulutus. AMK-koulutus löi läpi muillakin aloilla, mutta maanmittausala oli edelläkävijä, kun viimeiset teknikot valmistuivat 1994. AMK-insinöörien myötä myös liiton nimi muutettiin nykyiseksi ”Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry”. Täydellistä nimeä ei muista ilman erityisiä ponnisteluja, joten lyhenne MAKLI on vakiintunut käyttöön.

2000-luvulla liiton toiminta keskittyi ammatilliseen edunvalvontaan ja yhteydenpitoon muiden alan toimijoiden kanssa. Myös kansainväliset yhteydet ovat nyt osa toimintaa. MAKLI liittyi 1999 Eurooppalaisen CLGE:n jäseneksi, ja v. 2001 kansainvälisen maanmittarien järjestön FIG:n jäseneksi. Kansainvälisissä asioissa toimintaa on hoidettu yhdessä Maanmittausinsinöörien liiton MIL ry. kanssa.

Koulutuksen alalla on tapahtunut yhä merkittävää edistystä. EU:n ns. Bologna-prosessi yhtenäisti tutkintojen tasovaatimuksia, ja v. 2010 myös maanmittausalalle tuli ylempi AMK-tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto (Master of Engineering). Toisaalta alan tehtävien riippuvuus tutkinnosta väheni, kun kiinteistönmuodostamislakia muutettiin v. 2016. Tietyt toimituslajit eivät enää vaadi DI-tutkintoa, joten MAKLI:n jäsenillä on paremmat mahdollisuudet edetä vaativampiin tehtäviin. Edunvalvontaa riittää jatkossakin, koska kunnissa em. laki ei vielä muuttanut tilannetta.

 

KMT

Kuntien Maanmittausalan Ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset KMT ry vuosikokous pidettiin Helsingissä, Scandic Paasissa 27.3.2019.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 

Jyrki Pohjankylä [jyrki.pohjankyla(at)tampere.fi]

Hallitukseen valittiin:

Timo Raitio [timo.raitio(at)rovaniemi.fi]

varalla Risto Laitinen

Jari Ahonen [jari.ahonen(at)ely-keskus.fi]

varalla Pia Salonen

Liisa Rouhiainen [liisa.rouhiainen(at)espoo.f]

varalla Juha Mustanoja

Juha Pulkkinen [juha.pulkkinen(at)espoo.fi]

varalla Aki Ovaska

Kimmo Sulonen [kimmo.sulonen(at)hameenlinna.fi]

varalla Juha Heikkilä

Aleksi Toivonen [aleksi.toivonen(at)hel.fi]

varalla Leena Vartio-Laitinen. 

 

MAKLIN toimiston yhteystiedot

MAKLIN toimiston yhteystiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry

Kulmakatu 8 A, 00170 HELSINKI

Toimistoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: 

e-mail: makli@welho.com tai makliryfinland@gmail.com 

 

VMT:n asioissa pyydämme kääntymään pj. Marjo Sorjosen puoleen. Marjon sähköposti: marjo.sorjonen(at)maanmittauslaitos.fi

KMT:n asioissa pyydämme kääntymään pj. Jyrki Pohjankylän puoleen. Jyrkin sähköposti: jyrki.pohjankyla(at)tampere.fi

YMT:n asioissa pyydämme kääntymään Ritva Ruokasen puoleen. Ritvan sähköposti: ritva.ruokanen(at)leica-geosystems.com

Hallitus vuodesta 2019 eteenpäin;

Martti Pietikäinen (VMT) – puheenjohtaja

Jyrki Pohjankylä (KMT) – varapuheenjohtaja – Varajäsen; Kimmo Sulonen (KMT) – Maankäyttö ry

Juha Pulkkinen (KMT) – Varajäsen Aleksi Toivonen – Tiedottaminen

Marjo Sorjonen (VMT) – Sihteeri – Varajäsen Henri Wilcken (VMT)

Vesa Virtanen (VMT) – Maankäyttö ry

Ritva Ruokanen (YMT) – Talous