MAKLI ry

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset toivottavat teidät tervetulleeksi sivuillemme.

MAKLI ry on ylpeä maanmittareiden ammatillis-aatteellinen järjestö, joka yhdistää alan toimijat niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Lue lisää MAKLI ry:n historiasta täältä.

AJANKOHTAISTA

Kutsu MAKLI ry:n toiseen ylimääräiseen liittokokoukseen 2022

Maankäyttö on siirtynyt uusille sivuille

MAKLI ry:n ja Maankäyttö Digin tiedote

 MAKLI ry ja MIL ry selvitys

JÄSENYYS

Liittymislomake Makli ry:n jäseneksi

MAKLI ry:n jäsenyys perustuu henkilöjäsenyyteen.

Makli ry:n jäsenyyden kautta tuet maanmittarien yhteisöä ja oman ammattikuntasi näkyvyyttä. MAKLI ry:n jäsenetuihin kuuluu mm. Maankäyttölehti (4 numeroa vuodessa), Maankäyttö Digi -palvelut syksystä 2020 eteenpäin, edullisempi osallistuminen vuotuisille maanmittauspäiville sekä verkostoituminen alan ihmisten kanssa.

Jäsenmaksu vuodelta 2022 on:

Kerralla tai kahdessa osassa maksettuna 48€ / vuosi

Eräpäivät ovat 14.3.2022 sekä 15.8.2022

Jäseneksi ilmoittautuneelle lähetämme jäsenmaksun sähköpostilla tai postitse.

Liittymislomake Makli ry:n opiskelijajäseneksi

Opiskeletko maanmittaustekniikkaa ammattikorkeakoulussa? Tarjoamme sinulle mahdollisuuden liittyä maanmittariyhteisöön kauttamme. MAKLI:n jäsenenä olet tukemassa Maanmittareille tärkeitä ”peruskiviä” kuten Maankäyttölehteä sekä Maanmittauspäiviä. Lisäksi olemme vahvasti mukana kansainvälisessä toiminnassa!

Opiskelijan jäsenyys säilyy maksuttomana myös vuonna 2022! 
Opiskelija jäsenyys päättyy opintojen päättymiseen tai 4 vuoden kuluttua opiskelija jäseneksi liittymisestä.

Jäsenenä saat:

– Maankäyttölehden 4 numeroa vuodessa sekä Maankäytön Digi -palvelut käyttöösi.

– Toimistopalvelut

– Yhteyden työelämässä oleviin kollegoihin

– Liiton kanavan opetuksen kehittämiseen

LIITY JÄSENEKSI

Liity Jäseneksi

Täytä alla olevat kentät ja  liity jäseneksi!

TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

 • jatkuvan kouluttautumisen strategia
 • koulutusrakenteen ja opetuksen sisällön kehittäminen
 • kansainväliseen tutkintoluokitukseen vaikuttaminen
 • jäsenistön aseman vahvistaminen ja oikeuksien laajentaminen
 • järjestöorganisaatiorakenteen kehittäminen
 • jatkuvasti toimivat kanavat päätöksentekijöihin
 • sidosryhmien yhteistyön vahvistaminen
 • ammattikunnan markkinointi
 • alan lainsäädännön seuranta ja kehittäminen
 • asema alan merkittävänä järjestönä
 • jäsenten tarpeet
 • työelämän tarpeet
 • uudet työpaikat ja reviirit
 • jäsenten työllisyyden parantaminen

LINKKEJÄ

http://www.fig.net/

www.milry.fi/

http://www.clge.eu/

http://maankaytto.fi/

MAKLI RY:N PAIKALLISYHDISTYKSET

Keski-Suomen Makli ry.

Pj. Kari Rantalainen, Lehtorannantie 11 A 16, 40520 Jyväskylä, pt. 020 631 6921, 

e-mail kari.rantalainen (at) maanmittauslaitos.fi

Sihteeri Jarmo Saukko, Uittoite 5, 40800 Vaajakoski, puh. 040-7455086

Kuopion seudun maanmittausteknikot ry.

Kymen Makli ry.

Pj. Jarmo Kangas

Lapin maanmittaustekniset ry.

Etelä-Savon Makli ry.

Pj. Jari Ahonen, Kalliokatu 13, 50100 Mikkeli

pt. 0447942527, e-mail jari.ahonen(at)mikkeli.fi

Oulun läänin maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset ry.

Pj. Petri Joro, Jäkälätie 4, 90650 Oulu, pt. 08-314 2046

e-mail petri.joro (at) ouka.fi

Pohjois-Karjalan Makli ry.

Päijät-Hämeen Makli ry.

Pj.Sami Kajander, pt. 03-814 3108, e-mail sami.kajander (at) lahti.fi

Turun- ja Porin läänin Makli ry.

Pj. Kari Ruohonen, Idankuja 4, 27500 Kauttua

puh. 044-276 6077, e-mail kari.t.ruohonen (at) gmail.com

Siht. Riitta Saarni, Poppelikuja 16, 21110 Naantali, e-mail riitta.saarni (at) maanmittauslaitos.fi 

Turun- ja Porin läänin MAKLI ry:n vuosikokoukset vuosilta 2021 ja 2022 pidetään Laitilassa, ravintola Laitilan Kievarissa lauantaina 3.12.2022 kello 11 alkaen. Osoite: Keskuskatu 20, 23800 LAITILA

Hallitus

Uudenmaan Makli 

Pohjanmaan maanmittarit

Pj. Jorma Ala-Hiiro, Leimikkotie 3, 60200 Seinäjoki pt. 06-416 2253,

040-729 2840, e-mail jorma.ala-hiiro (at) seinajoki.fi

Siht. Leena Vartio-Laitinen pt. 06-416 2250, 040-774 8384 e-mail leena.vartio-laitinen@seinajoki.fi

  

Onko yhteystiedoissa päivittämisen tarvetta ? Laita postia MAKLIn toimistolle, niin päivitetään yhteystiedot.

HISTORIA

MAKLI:n historia

Syksyllä 1957 alkoi Helsingin teknillisessä koulussa maanmittausalan teknikkokoulutus. Varsin pian uuden opintosuunnan opiskelijat huolestuivat tulevaisuudestaan. Toiminta maanmittausalalla on lainsäädännöllä hyvin tarkoin säänneltyä. Opiskelijoiden monet yhteydenotot tuleviin työnantajatahoihin näyttivät viittaavan siihen, että työnantajat eivät olleet millään tavoin valmistautuneet tai edes valmistautumassa siihen, että alalle syntyy uusi ammattikunta.

Keväällä 1959 perustettiin Maanmittausteknikot r.y. Tuossa vaiheessa Helsingin teknillisessä koulussa maanmittaustekniikan opintosuunnalla oli opiskelemassa jo kaksi luokkaa ja uuteen yhdistykseen tuli viisikymmentä jäsentä. Uuden yhdistyksen toiminta ei ollut helppoa. Tärkein työnantaja oli maanmittaushallitus. Miltei samaan aikaan, kun ensimmäiset maanmittausteknikot valmistuivat, käynnistyi myös maanmittauslaitoksen uuden organisaation valmistelu, joka kesti kymmenen vuotta. Tänä aikana miltei kaikki ehdotukset maanmittausteknikoiden aseman järjestämiseksi kilpistyivät siihen, että uuden organisaation ollessa valmisteilla ei vanhassa organisaatiossa tehdä enää mitään uudistuksia.

Niinpä maanmittauslaitoksen uuden organisaation käynnistyminen vuonna 1972 oli maanmittausteknikkokunnalle hyvin tärkeä virstanpylväs.

Vuoden 1959 viidestäkymmenestä jäsenestä oli yhdistyksen jäsenmäärä 1970-luvulle tultaessa kymmenkertaistunut. Jäsenkunta jakaantui kolmelle toimialalle, ja vaikka valtion sektori olikin edelleen työnantajana suurin, oli kuntasektorin osuus nopeasti kasvamassa. Myös yksityisellä sektorilla työskenteli teknikoita merkittävä määrä. Vuonna 1971 päätettiin yhdistyksen organisaatiota muuttaa siten, että perustettiin niin sanotut toimialayhdistykset, joille siirrettiin varsinainen työmarkkinatoiminta. Perustetut kolme toimialayhdistystä muodostivat liiton, jolle jäi ammatillis-aatteellinen toiminta.

Henkilöjäsenet kuuluvat siis toimialayhdistyksiin, jotka puolestaan ovat liiton jäsenyhdistyksiä. Liiton nimeksi tuli Maanmittausteknikoiden Liitto MTL r.y. Sen muodosti kolme toimialayhdistystä, KMT, VMT ja YMT (kunnat, valtio ja yksityinen toimiala).

Paikallista yhteistoimintaa varten perustettiin maakunnalliset paikallisyhdistykset. Periaatteessa paikallisyhdistysten toimialue käsittää koko maan, mutta käytännössä toiminta osassa paikallisyhdistyksiä on vuosikymmenien mittaan hiipunut.

Jo 1980-luvulla suuri osa teknikoista toimi tosiasiallisesti insinöörin tehtävissä, kun opistoinsinöörejä ei ollut. Alan koulutus muuttui, kun v. 1992 alkoi maanmittausalan ammattikorkeakouluinsinöörikoulutus. AMK-koulutus löi läpi muillakin aloilla, mutta maanmittausala oli edelläkävijä, kun viimeiset teknikot valmistuivat 1994. AMK-insinöörien myötä myös liiton nimi muutettiin nykyiseksi ”Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry”. Täydellistä nimeä ei muista ilman erityisiä ponnisteluja, joten lyhenne MAKLI on vakiintunut käyttöön.

2000-luvulla liiton toiminta keskittyi ammatilliseen edunvalvontaan ja yhteydenpitoon muiden alan toimijoiden kanssa. Myös kansainväliset yhteydet ovat nyt osa toimintaa. MAKLI liittyi 1999 Eurooppalaisen CLGE:n jäseneksi, ja v. 2001 kansainvälisen maanmittarien järjestön FIG:n jäseneksi. Kansainvälisissä asioissa toimintaa on hoidettu yhdessä Maanmittausinsinöörien liiton MIL ry. kanssa.

Koulutuksen alalla on tapahtunut yhä merkittävää edistystä. EU:n ns. Bologna-prosessi yhtenäisti tutkintojen tasovaatimuksia, ja v. 2010 myös maanmittausalalle tuli ylempi AMK-tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto (Master of Engineering). Toisaalta alan tehtävien riippuvuus tutkinnosta väheni, kun kiinteistönmuodostamislakia muutettiin v. 2016. Tietyt toimituslajit eivät enää vaadi DI-tutkintoa, joten MAKLI:n jäsenillä on paremmat mahdollisuudet edetä vaativampiin tehtäviin. Edunvalvontaa riittää jatkossakin, koska kunnissa em. laki ei vielä muuttanut tilannetta.

Keväällä 2020 MAKLI ry jäsenyhdistysrakenne purettiin ja siirryttiin suoraan henkilöjäsenyyteen, mikä on mahdollistanut MAKLI ry :n toimimisen puhtaasti ammatillis-aattellisena toimijana ilman suoraa kytköstä ammattiyhdistysliikkeisiin. Toimialayhdistykset, KMT sekä VMT ovat jatkaneet omaa toimintaansa normaalisti. 

 

KMT

Kuntien Maanmittausalan Ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset KMT ry vuosikokous pidettiin Sappeella sekä Teams -kokouksena 29.5.2021.

Yhdistyksen hallitus 2021

Jyrki Pohjankylä [jyrki.pohjankyla(at)tampere.fi]

Hallitukseen valittiin:

Timo Raitio [timo.raitio(at)rovaniemi.fi]

varalla Ville Paatsola

Jari Ahonen [jari.ahonen(at)ely-keskus.fi]

varalla Eino Jaskari

Juha Mustanoja 

[juha.mustanoja(at)huittinen.fi]

varalla Liisa Rouhiainen

Juha Pulkkinen [juha.pulkkinen(at)espoo.fi]

varalla Aki Ovaska

Kimmo Sulonen [kimmo.sulonen(at)hameenlinna.fi]

varalla Juha Heikkilä

Aleksi Toivonen [aleksi.toivonen(at)jarvenpaa.fi]

varalla Antti Alarotu. 

 

MAKLIN toimiston yhteystiedot

Yhdistykseen voit olla yhteydessä

 

e-mail: makliryfinland@gmail.com 

 

 

Hallitus vuodesta 2021 eteenpäin;

 

Ville Paatsola – Puheenjohtaja 

 

Kimmo Sulonen – Varapuheenjohtaja – Maankäyttö ry hallitus

 

Jyrki Pohjankylä 

 

Juha Pulkkinen – Maankäyttö ry hallitus

 

Marjo Sorjonen – Sihteeri

 

Vesa Virtanen 

 

Verneri Karjalainen – Tiedotusvastaava (jäsenrekisteri, tiedotus ja verkkosivut)

 

 

 

Juha Mustanoja (varajäsen)

 

Pekka Kärkkäinen (varajäsen) – Maankäyttö ry hallitus

 

Henri Wilcken (varajäsen) – Rahastonhoitaja