MAKLIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

- jatkuvan kouluttautumisen strategia
- koulutusrakenteen ja opetuksen sisällön kehittäminen
- kansainväliseen tutkintoluokitukseen vaikuttaminen
- jäsenistön aseman vahvistaminen ja oikeuksien laajentaminen
- järjestöorganisaatiorakenteen kehittäminen
- jatkuvasti toimivat kanavat päätöksentekijöihin
- sidosryhmien yhteistyön vahvistaminen
- ammattikunnan markkinointi
- alan lainsäädännön seuranta ja kehittäminen
- asema alan merkittävänä järjestönä
- jäsenten tarpeet
- työelämän tarpeet
- uudet työpaikat ja reviirit
- jäsenten työllisyyden parantaminen


Päätöksentekijöinä, suunnittelijoina, suorittajina, kiinteistötoimitusten toimitusmiehinä, työnjohtajina, kouluttajina ym. maanmittausalan asiantuntijoina; valtion, kuntien, yhteisöjen ja yhtiöiden palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. Kotimaassa tai ulkomaanprojekteissa.