MAKLIN organisaatio

MAKLI:n organisaatio muodostuu työmarkkinatoimintaa toteuttavista toimialayhdistyksistä KMT:stä, VMT:stä ja YMT:stä.

Paikallistoimintaa hoitavat 12 alueellista ammatillis-aatteellista paikallisyhdistystä.

MAKLI:n toimielimet ovat liittokokous, hallitus ja työvaliokunta.
Liittokokous pidetään joka toinen vuosi. Siinä valitaan MAKLI:n puheenjohtaja ja hallitus, joka on MAKLI:n toimeenpaneva elin. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi enintään 8 jäsentä. Periaatteena on, että hallitusta valittaessa toimialayhdistysten puheenjohtajat valittaisiin hallitukseen ja että opiskelijajäsenillä olisi edustus hallituksessa.

Hallitus valitsee MAKLI:n toiminnanjohtajan ja talouspäällikön sekä keskuudestaan juoksevia asioita hoitavan työvaliokunnan, johon kuuluu myös toiminnanjohtaja.
Hallitus asettaa tarvittavat toimikunnat ja työryhmät sekä nimeää niihin edustajat. Toimikuntia ja työryhmiä asetettaessa niille määritellään tehtäväkuva ja toimintaohje.
Toimikauden aikana ratkaistaan MAKLI:n toimiminen ammatillis-aatteelisten asioiden lisäksi edunvalvontaa hoitavana yhdistyksenä.